لیست قیمت اینترنت پرسرعت تلکام  
قیمت - تومان ترافیک ایرانیترافیک خارجیمشخصاتزمان نام جشنواره
165,000240008000سرویس جشنواره - پائیز97 سرعت 2 مگ یکسالهسرویس یکساله - جشنواره پائیز ویژه شیراز
200,000240008000سرویس جشنواره - پائیز97 سرعت 2 مگ یکسالهسرویس یکساله - جشنواره پائیز
22,0002010سرویس جشنواره - عصر پائیزی97 سرعت 4مگ یکسالهسرویس یکساله - جشنواره عصر پائیزی
5,0001.51.5هایپر توربو با سرعت بالا به مدت زمان بسته بدون زمانهایپر توربو 1.5
44,0004020سرویس جشنواره - عصر پائیزی97 سرعت 4مگ ویزه تمدید سه ماههسرویس سه ماهه - زمرد
11,00084سرویس جشنواره - عصر پائیزی97 سرعت 4مگ ویزه تمدید یکماههسرویس یکماهه- زمرد
13,50084سرویس جشنواره - عصر پائیزی97 سرعت 8مگ ویزه تمدید یکماههسرویس یکماهه- الماس
 
پشتیبانی شیراز: خیابان زند - خیابان صورتگر کوچه 3 تلفن   : 32342625
پشتیبانی قم: میدان مطهری - جنب سازمان آب         تلفن : 36614771
telegram: @qadsL  
 
                 
    گروه مورد نظر