لیست قیمت اینترنت پرسرعت تلکام  
قیمت - تومان ترافیک ایرانیترافیک خارجیمشخصاتزمان نام جشنواره
148,000240120سرویس نامحدودیکساله نامحدود 512
78,0006030سرویس نامحدودشش ماههنامحدود 512
131,000300150جشنواره زمستانیشش ماههجشنواره زمستانی
41,0006030سرویس نامحدودسه ماهه اینترنت نامحدود 512
29,5002010جشنواره زمستانی سه ماههجشنواره زمستانی 2 مگ
22,000  سرویس نامحدودیکماههنامحدود 1مگ
75,000  مودم با گارانتی تعویض و آنتن دهی قوی0modem - IPLINK
15,000  ویروس یاب ناد - یکساله0لایسنس NOD32
11,000  ترافیک 5 گیگ بازمان سرویس فعلیزمان سرویس حجم اضافه 5 گیگ
44,000  ترافیک 20گیگ بازمان سرویس فعلیزمان سرویسحجم اضافه 20گیگ
109,000  ترافیک 50گیگ بازمان سرویس فعلیزمان سرویس حجم اضافه 50گیگ
 
پشتیبانی قم: میدان مطهری - جنب سازمان آب    تلفن : 36614771
telegram: @qadsL  
 
                 
    گروه مورد نظر