لیست قیمت اینترنت پرسرعت تلکام  
قیمت - تومان ترافیک ایرانیترافیک خارجیمشخصاتزمان نام جشنواره
165,000240008000سرویس جشنواره - تابستان 97 سرعت 2 مگ تا 16 مگ یکسالهسرویس یکساله - جشنواره تابستان
 
پشتیبانی قم: میدان مطهری - جنب سازمان آب    تلفن : 36614771
telegram: @qadsL  
 
                 
    گروه مورد نظر