دانلود درایور مودم  -   AOL Modem Driver (USB Modem)
driver AOL-100 vpi=8 vci=35 (8-35) driver AOL-105 vpi=8 vci=35 (8-35)    
       
driver AOL-100 vpi=0 vci=35 (0-35) driver AOL-105 vpi=0 vci=35 (0-35)    
       
driver AOL-100 vpi=0 vci=59 (0-59)      
       
نرم افزارهای کاربردی و کمکی    
  موزیلا فایرفاکس نسخه جدید mozila fire fox